Zawód detektywa jest zarezerwowany dla osób z nienaganną opinią, dużą wiedzą i specjalnymi umiejętnościami. Taki typ działalności wymaga odpowiedniego przygotowania i udokumentowania. W tym przewodniku dowiesz się, jak zacząć karierę detektywistyczną.

Jakie warunki musisz spełnić?

Kandydat na detektywa musi posiadać:

 • obywatelstwo – polskie, kraju UE lub państwa należącego do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 • skończone 21 lat,
 • wykształcenie przynajmniej średnie,
 • pozytywną opinię Komendanta miejskiego/powiatowego Policji,
 • fizyczne i psychiczne predyspozycje do wykonywania zawodu detektywa, potwierdzone przez lekarza,
 • pełną zdolność do czynności prawnych.

Oprócz tego:

 • nie może toczyć się wobec niego postępowanie o umyślne przestępstwo, ani nie był za takie skazany prawomocnym wyrokiem,
 • w ciągu ostatnich pięciu lat nie został dyscyplinarnie zwolniony ze służb mundurowych lub urzędów administracji publicznej.

Krok po kroku…

1. Szkolenie

Do 2014 roku, żeby zostać licencjonowanym detektywem wystarczyło zdać egzamin organizowany przez Komendanta Głównego Policji. Po wejściu w życie ustawy deregulacyjnej (1.01.2014) egzamin nie jest już konieczny. Zamiast niego kandydaci na detektywa będą zobligowani do odbycia szkolenia z zagadnień takich jak:

 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
 • przepisy dotyczące praw i obowiązków detektywa,
 • reguły prowadzenia działalności gospodarczej opierającej się na świadczeniu usług detektywistycznych.

Ta zmiana ma zagwarantować, że przyszły detektyw dogłębnie pozna zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu – w szczególności aspekty prawne. Zaświadczenie o przebyciu takiego kursu będzie niezbędne do otrzymania licencji detektywistycznej.

2. Załóż firmę.

3. Zacznij działać!

Ile to kosztuje?

Obecnie ceny szkoleń detektywistycznych i studiów z tego zakresu wahają się od 1200 zł do kilku tysięcy złotych.